Panta draait onder alle versies van Windows, dus niet op een Apple of Android computer. Panta is een programma dat gecompileerd is naar machinetaal, waardoor de performance (snelheid) erg hoog is.

De gegevens van Panta worden opgeslagen in een MySQL-database. MySQL is een populaire open-source database. Indien gewenst kan in plaats van MySQL ook Microsoft SQL gebruikt worden. MySQL kan eenvoudig op uw server geïnstalleerd worden, maar u kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van onze MySQL server. Dat heeft de volgende voordelen:
- U hoeft zich niet bezig te houden met onderhoud en backups.
- U kunt vanaf iedere locatie bij uw gegevens, als u een internet verbinding heeft.
- Uw eigen server wordt niet belast met de database.

Panta koppelt standaard met Word, Excel en Outlook. Ook is er een koppeling met Exact beschikbaar, die ervoor zorgt dat uw Exact debiteur- en crediteurgegevens synchroon blijven lopen met de n.a.w. gegevens in Panta. Ook verkoop-facturen kunnen vanuit Panta naar Exact “gepoort” worden.

De eisen die Panta stelt aan uw systemen zijn niet hoog. Als u een functionerend werkstation hebt met Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8, dan is dat voldoende. In z'n algemeenheid: Als Word en Excel kunnen draaien op uw computer kan Panta ook op uw computer draaien. Voor de database-server geldt iets dergelijks: MySQL stelt geen hoge eisen aan het systeem waarop het draait. Natuurlijk zijn de prestaties afhankelijk van het aantal gebruikers dat tegelijk inlogt, maar dat geldt voor ieder systeem.

Panta is geschreven in de programmeertaal Clarion. Dat is een taal waarin buitengewoon snel en efficiënt database-georiënteerde programma’s geschreven kunnen worden. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor Panta specifieke modules te schrijven die zijn toegesneden op uw wensen. Als er een nieuwe versie van Panta uitkomt, zal uw maatwerk altijd blijven werken met de nieuwe versie dus. Dat laatste is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt: bij veel andere programma’s moet uw maatwerk steeds opnieuw worden ingepast in nieuwe versies van het hoofd-programma.

Er is een aardig filmpje, opgenomen in 2007 tijdens een IT-conventie in Australië, waarin een programmeur Clarion lof toezingt. Hij (Stuart Andrews) beschrijft hoe Clarion zijn werkzame leven heeft veranderd, en hij zingt over zijn verbazing dat niet de hele wereld programmeert in Clarion.

http://www.youtube.com/watch?v=THoQ427nhmI

 

 

 

Efficiëntie in processen.
Relatiebeheer.
Maatwerk.
Techniek.
Contact.
Download .